id=”hi-133084″>怫郁

怫郁者,乃阳气蒸越,形于头面体肤之间,聚而不散也。其证有分别∶如大便硬而气短燥渴者,实也,大柴胡;汗下后有此证,饮水而哕者,胃虚也,桂枝人参汤加茯苓。初得病,发汗不彻,并于阳明,续自微汗出,面色赤者,阳气怫郁也,解肌汤;或汗不彻,其脉浮紧者,与麻黄汤;或小便不利,时有微热,大便乍难,怫郁不得卧,此有燥屎作实也,承气汤下之是也。

怫郁者,阳气蒸越,形于头面体肤之间,聚赤而不散。其证则有异焉∶大便硬而气短者,实也;汗下后而得哕者,虚也。当详究之。

太阳初得病,发汗不彻,并于阳明,续自微汗出,面色赤者,阳气怫郁也,解肌汤;或汗久不彻,其脉浮紧,与麻黄汤。

小便不利,时有微热,大便乍难,怫郁不得卧,此燥屎里实也,承气汤主之。

汗下后虚热,又复下之,其人怫郁,复与之水,因而成哕。此胃中寒也,桂枝人参汤加茯苓。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注